Vanliga frågor & svar om Dränering

Hur djupt ska man dränera?

  • Hur djupt man ska dränera beror på förutsättningarna. 

  • Generellt så ska dräneringsröret ligga cirka 20 cm lägre än underkant kantbalk på högsta punkt vid dränering med Optidrain. Dock så kan markförhållanden som t.ex. blöt lera påverka detta.