Vanliga frågor & svar om Dränering

Hur ska fyllningen runt grunden utföras?

  • När Optidrain används så kan befintliga massor (dvs. de massor som tidigare grävts upp) användas som fyllning. 

  • Det är dock viktigt att rensa bort ev. stora och/eller vassa stenar från dessa massor.