Vanliga frågor & svar om fukt på vinden

När är det fuktigast på vinden?

  • Vinden är som fuktigast under de delar av året när temperaturdifferensen är som störst, dvs. vinter och vår.