Vanliga frågor & svar om Dränering

Vad är dränerande material?

  • Dränerande material är material med förmåga att släppa igenom vatten. Generellt så kan ett material bära mer vatten ju tätare det är. 

  • Ett exempel på ett dränerande och kapillärbrytande material är makadam, sand är däremot mindre dränerande eftersom det är kapillärsugande.